Güçlü ve dinamik yönetici kadrolarımızın liderliğinde, iş etiğine bağlı, kültürümüzü sahiplenen çalışanlar ile kurumsal girişimciliğimizi pekiştirmektir. İnşaat sektöründe büyüyen şirketimizin ortak paydası da iş etiğimiz, iş disiplinimiz ve her biri kendi işinin lideri olan kurumsal girişimci kimliğimizdir.
İnsan kaynağı yönetimine bakışımızı şu başlıklar halinde özetlemek mümkündür :

  • İnsan kaynağımız, rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.
  • İnsan kaynakları uygulamalarının iş sonuçlarına sağladığı katkıyı artırmak,
  • Her çalışanımızın ortak değerlere sahip olmasını bekleriz.
  • Şirketimizin, çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.
  • Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.
  • İnsan kaynakları yönetimindeki gelişmeleri izler ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda değerlendirerek uygularız.
  • Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarımızda sürdürülebilirlik anlayışını geliştirmeye çalışırız.

İş Başvuru Formu