TELİF HAKLARI VE KULLANIM ŞARTLARI

TELİF HAKLARI

Bu web sitesinin tasarımı, içeriği, görselleri ve indirilebilir (taşınabilir doküman formatındaki-PDF) belgeleri AS-KA İnşaat A.Ş. tarafından oluşturulmuştur. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca sitenin tasarımı, içeriği, görselleri ve indirilebilir (taşınabilir doküman formatındaki-PDF) belgeleri “eser” olarak nitelendirilmekte olup, bu eserin mülkiyet hakkı ile mali, yararlanma, kullandırma ve devir hakları AS-KA İnşaat A.Ş.’ye aittir.

Web sitemizi ziyaretiniz boyunca geçerli tüm telif yasalarına uygun davranmak ile mükellefsiniz.
Web sitesinin her türlü kullanımı kesinlikle yasak olup web sitemize link verilmesi yazılı ön iznimize tabidir. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilir veya yazıcınızdan çıkışını alabilirsiniz. Bu hakların ihlali halinde AS-KA İnşaat A.Ş.’nin tüm yasal başvuru hakları saklıdır.

KULLANIM ŞARTLARI

Aşağıda, AS-KA İnşaat A.Ş. (bundan böyle “AS-KA”) ve AS-KA İştirakleri ile sizin aranızdaki sözleşmenin şartları yer almaktadır. Burada “AS-KA İştirakleri” terimi, AS-KA tarafından kontrol edilen veya AS-KA ile ortak kontrol altında olan tüm şirketleri ve diğer ticari tüzel kişilikleri; “kontrol” terimi ise böyle bir şirket veya diğer tüzel kişiliğin oy haklarının en az %50’sine doğrudan veya dolaylı sahibi olmayı veya bunları herhangi bir başka şekilde kontrol etmeyi ifade etmektedir. İşbu internet sitesine girerek, internet sitesinde dolaşarak ve/veya internet sitesini kullanarak işbu şartları okuduğunuzu, anladığınızı, kabul ettiğinizi, işbu şartlar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden AS-KA İnşaat A.Ş’nin ve/veya AS-KA İnşaat A.Ş web sitesinin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, AS-KA İnşaat A.Ş’nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

İŞBU ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANMAYINIZ.

AS-KA, doğru ve kesin bilgi temin etmek için makul çaba sarf etmiş olmakla beraber, işbu internet sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu, tamlığı, yeterliliği veya güncelliğini garanti veya taahhüt etmez. İşbu internet sitesinde veya bu siteden bağlantılarda yer verilen bilgileri kullanmadan doğan riskler bu bilgileri kullananlara aittir. AS-KA içerikte yer alan hatalar ve eksiklikler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Web sitemizde, yayınlanan bilgiler ışığında alacağınız her türlü kararın sorumluluğu tarafınıza aittir. AS-KA bu web sitesindeki bilgiye erişiminiz, kullanımınız veya yorumlamanız neticesinden uğrayabileceğiniz olası zararlardan sorumlu değildir.

AS-KA işbu internet sitesi aracılığıyla gizli veya mülkiyeti başkalarına ait bilgi elde etmek istememektedir. AS-KA, kendisine yollanan her türlü bilgiyi “gizli DEĞİL” olarak değerlendirecektir.

AS-KA, bu internet sitesinde bilgi sağlamak suretiyle hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş olmaz.

AS-KA, işbu internet sitesi aracılığıyla ulaşacağınız hiçbir internet sitesi hakkında hiçbir taahhüt veya beyanda bulunmamaktadır. AS-KA’ya ait olmayan bir internet sitesine giriş yaptığınızda, girdiğiniz internet sitesinde AS-KA’nın logosu olsa bile, lütfen girdiğiniz sitenin AS-KA’nın internet sitesinden bağımsız olduğunu ve bu sitenin içeriği üzerinde AS-KA’nın hiçbir kontrolü olmadığını anlayınız. Buna ek olarak, AS-KA’ya ait olmayan bir internet sitesine yapılan bir bağlantı, AS-KA’nın bağlantı yapılan internet sitesinin içeriği veya kullanımı üzerinde herhangi bir sorumluluk üstlendiği veya kabul ettiği anlamına gelmemektedir. Kullanımınız için seçtiklerinizin virüslerden, solucanlardan, truva atlarından ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelerden arınmış olduğunu temin etmek amacıyla gerekli tedbirleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. AS-KA, işbu internet sitesine giriş yapılmasını sağlayan başka internet sitelerinin içeriğini garanti ve taahhüt etmez ve başka herhangi bir internet sitesinden işbu siteye yapılan bağlantılar AS-KA’nın yazılı iznine tabidir.

AS-KA, İŞBU İNTERNET SİTESİ VEYA HİPER BAĞLANTILI DİĞER BİR İNTERNET SİTESİNİN KULLANILMASI SONUCUNDA DOĞACAK (KAR KAYBI, İŞİN AKSAMASI, BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNİZDEKİ PROGRAM VEYA BAŞKA VERİLERİN KAYBI DA DAHİL OLMAK VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HİÇ BİR ZARARDAN ÖTÜRÜ, BU NEV’İ ZARAR İHTİMALLERİ KENDİSİNE AÇIKÇA HABER VERİLMİŞ OLSA BİLE, HİÇ KİMSEYE KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR.

AS-KA, işbu bildirimi güncellemek suretiyle işbu şartları dilediği zaman değiştirebilir ve herhangi bir güncelleme veya değiştirme öncesinde işbu internet sitesi kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlü değildir. İşbu internet sitesini kullanarak bu nev’i değişiklikleri kabul etmektesiniz ve bu nedenle bağlı olduğunuz mevcut şartları belirlemek için düzenli olarak bu sayfayı ziyaret etmelisiniz. AS-KA, gerekli olduğu takdirde işbu internet sitesini zaman zaman değiştirmek ve güncellemek için gerekli çabayı gösterecektir.

AS-KA, işbu internet sitesinin aralıksız ve hatasız bir şekilde çalışacağını veya faaliyette bulunacağını garanti etmediği gibi, işbu internet sitesinin veya kiralanan sunucunun virüs ve diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez. AS-KA işbu internet sitesindeki bilginin mevcut, güncel ve doğru olduğunu hiçbir şekilde garanti etmez. AS-KA, Bağlı Ortakların web sitelerinde yer alan bilgilerin işbu internet sitesinde bulunacağını veya doğru bir şekilde yansıtılacağı hususunda garanti vermemektedir.

İşbu internet sitesinin kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, kullanımdan kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye Ankara Merkez Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir.

AS-KA İnşaat A.Ş, web sitesini ziyaretiniz için size teşekkür eder.

ANKARA,2022